Funkcjonalność systemu Pocztowy24

Zarządzanie lokatami internetowymi jest możliwe poprzez system bankowości internetowej Pocztowy24. W przypadku gdy nie posiadasz dostępu do bankowości internetowej Pocztowy24 to w trakcie składania wniosku o lokatę zaznacz „TAK” w opcji wnioskuję o udostępnienie usług bankowości elektronicznej, a następnie zaznacz „TAK” przy opcji Pocztowy24.
 
Jeżeli w trakcie składania wniosku o lokatę nie zawnioskowałeś o dostęp do Pocztowy24 to wypełnij dedykowany wniosek o dostęp do bankowości elektronicznej.
Do założenia lokaty internetowej nie jest konieczne logowanie i posiadanie Pocztowy24.
Logowanie i posiadanie dostępu do bankowości internetowej Pocztowy24 jest konieczne, gdy Klient chce mieć wgląd on-line do:

- informacji o aktualnych lokatach, jak np. rodzaj lokaty, aktualne oprocentowanie, kwota;
- wszystkich historycznych lokat oraz szczegółów np. uzyskanych odsetek;
- podglądu statusu w jakim znajduje się wysłany wniosek o założenie lokaty;
- możliwości zerwania lokat (wypłacenie środków z lokaty przed terminem jej zapadalności).


Logowanie odbywa się poprzez wprowadzenie w oknie logowania Numeru Identyfikacyjnego Klienta (NIK) oraz hasła.
W przypadku utraty lub zapomnienia Hasła skontaktuj się z Infolinią Banku lub udaj się do placówki.
W zakładce „Moje produkty” w systemie Pocztowy24 znajdziesz sekcję „Lokaty” gdzie znajdują się informacje dotyczące Twoich lokat, m.in.: nazwa, aktualne oprocentowanie, termin zapadalności oraz saldo. Po kliknięciu na nazwę lokaty pojawią się szczegóły gdzie będziesz miał możliwość modyfikowania wybranych parametrów.
 
W systemie Pocztowy24 możesz założyć nową lokatę. W tym celu z głównego ekranu („Wykonaj operację”) wybierz ikonę „Nowa lokata”, a następnie uzupełnij pola formularza.


Wylogowanie z Konta Klienta umożliwia przycisk Wyloguj widoczny w prawym górnym rogu okna systemu. Przycisk jest zawsze widoczny, niezależnie od zakładki, w której Klient aktualnie się znajduje. 
UWAGA!
Bank Pocztowy nie pobiera opłat z tytułu korzystania z systemu bankowości internetowej Pocztowy24 
Pobierz Instrukcję użytkownika systemu Pocztowy24

Zobacz wersję demonstracyjną systemu Pocztowy24