Proces zakupu lokaty

Jak założyć lokatę? 

Niezbędne będą: dostęp do Internetu i dokument potwierdzający tożsamość.

 
Krok 1

Wybierz lokatę.

Krok 2

Numer rachunku, na który dokonasz wpłaty kwoty lokaty oraz pozostałe niezbędne dane do dokonania przelewu otrzymasz poprzez podpisaną elektronicznie wiadomość na adres e-mail, który podałeś podczas składania wniosku.

 

Krok 3

Wykonaj przelew na numer rachunku przesłany pocztą elektroniczną przez Bank Pocztowy
W pole tytułem wpisz: nazwę lokaty (np. Lokata 3-miesięczna).
Potwierdzenie założenia lokaty otrzymasz w podpisanej elektronicznie przez Bank wiadomości e-mail.

Wypłata zgromadzonych środków

1. Po upływie okresu, na który została założona lokata, otrzymasz zwrot środków wraz z odsetkami na konto, z którego dokonałeś wpłaty.
2. Możesz również zerwać lokatę on-line ( za pośrednictwem systemu Pocztowy24 ) oraz w każdej placówce Banku. W zależności od wybranej opcji zerwania lokaty potrzebne będą: dane Użytkownika lub dla zerwania lokaty w oddziale - otrzymana drogą e-mail umowa rachunku terminowych lokat oszczędnościowych oraz dokument tożsamości.

Pamiętaj! Zerwanie lokaty przed upływem jej trwania, pozbawia Cię prawa do odsetek.

 
Krok 4

Lokatami możesz zarządzać za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Pocztowy24.
Jeżeli nie jesteś jeszcze Klientem Banku, a chciałbyś mieć mozliwość zarządzania lokatami to w trakcie
wypełniania wniosku on-line o lokatę zaznacz opcję dostępu do bankowości elektronicznej.
W przypadku gdy założyłeś wniosek ale nie zaznaczyłeś opcji dostępu do bankowości elektronicznej to wypełnij
dedykowany wiosek o dostęp do bankowości elektronicznej, aby móc zarządzać lokatami on-line.