Bezpieczeństwo depozytów

Bezpieczeństwo Twoich lokat w Banku Pocztowym zapewnia Ci Bankowy Fundusz Gwarancyjny!

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, to instytucja gwarantująca depozyty polskich banków. Powołany został na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r. Jego organami są: Rada Funduszu i Zarząd Funduszu.

Podstawowym zadaniem BFG jest wspieranie wiarygodności polskiego systemu finansowego poprzez system gwarancji depozytów.

BFG podejmuje także działania pomocowe w stosunku do banków zagrożonych upadłością np. udzielając im krótkoterminowych pożyczek.
Wysokość gwarancji depozytów:
•    jeśli kwota depozytów jednego deponenta nie przekracza 100 tys. euro, to  środki te podlegają 100% gwarancji.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o BFG? Przejdź do serwisu internetowego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl