Poznaj korzyści

Zarządzanie lokatami przez system Pocztowy24 stanowi uzupełnienie dla możliwości, które oferuje Sklep lokat.

Dostęp do systemu Pocztowy24 daje szereg możliwości odnoszących się do administrowania założonymi lokatami, a w szczególności:

- dostęp on-line do założonych lokat
- uzyskanie podstawowych informacji o aktualnych lokatach, jak na przykład rodzaj lokaty, jej status, kwota lokaty czy uzyskane odsetki
- podgląd wszystkich historycznych lokat założonych on-line
- możliwość zerwania założonej uprzednio lokaty (tj. wypłacenie środków z lokaty przed terminem jej zapadalności - w wyniku zerwania lokaty zwrot środków następuje niezwłocznie, nie później jednak niż po upływie 2 dni roboczych

Aby dowiedzieć się więcej o systemie Pocztowy24 i uzyskać informacje o jego obsłudze przeczytaj o  funkcjonalności Pocztowy24 lub pobierz Instrukcję użytkowania systemu Pocztowy24.