Kontakt

Bank Pocztowy SA
Centrala Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 17
85-959 Bydgoszcz
tel. 052 349 91 00

Bank Pocztowy SA Centrala
Biuro w Warszawie
ul. Puławska 111 B
02-707 Warszawa
tel. 022 328 75 00

Infolinia 801 100 500 lub 523 499 499

Kod SWIFT Banku Pocztowego: POCZPLP4

Rejestr
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000010821
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 554-031-42-71
REGON: 002482470
Kapitał zakładowy (opłacony w całości): 97 290 400 zł